Img 52 Bc 8197930 D 3 E 579 Ff 7 Edd 213 Bc 9337 V